TERUGBLIK > Herfstonmoeting 27-9-08

Herfstontmoeting 27-9-2008


Voordracht door Mireille Madou (Brugge, °1931) over "De Pelgrim en de Dood".
Zij doceerde tot 1992 kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Haar specialiteit is de heiligeniconografie, de geschiedenis van het middeleeuwse kostuum en de kunst langs de Camino de Santiago.

Verslag onder de foto's
Herfstontmoeting te Mechelen - verslag


Mechelen, intussen een beetje onze thuisbasis, was uitverkoren voor onze herfstontmoeting. van zaterdag 27 september 2008. Een grote groep leden had zich aangemeld, niet het minst om de voordracht van Mireille Madou over “De pelgrim en de dood” mee te maken.
In zijn inleiding wees de voorzitter erop dat de dood, die integraal deel uitmaakt van het leven, in onze cultuur wel eens verdrongen wordt, of als een taboe behandeld. Later moest een van de leden kwijt dat velen geen inzicht hebben op de dood omdat het hen ook aan een duidelijk inzicht op het leven ontbreekt…
Mireille Madou had het onderwerp grondig uitgediept. Met tal van voorbeelden uit vroegere tijden illustreerde ze de houding van onze voorouders ten opzichte van de dood. Vooral de uitspraak dat de middeleeuwers eigenlijk geen schrik hadden van de dood maar wel van de hel was beklijvend. Menig pelgrim zal aan deze woorden terugdenken als hij weer eens voor een romaanse poort staat waar een engel de zielen weegt op zijn weegschaal en de doden naar het paradijs gaan of naar de verschrikkelijke hel met zijn duivels en demonen.
In het eerste nummer van de Pelgrim van 2009 zal Mireille Madou een synthese maken van haar rijk geïllustreerde presentatie. Dat de projectietechniek nog niet optimaal was is achteraf geen bezwaar gebleken.
In de algemene vergadering van 1 maart 2008 werden twee nieuwe ereleden benoemd: Adriaan De Roover en Mireille Madou. Adriaan De Roover, auteur van ons boek “Ontmoeting met de romaanse kunst”, was persoonlijk op de algemene vergadering aanwezig en kreeg bij die gelegenheid zijn oorkonde als erelid. Mireille Madou moest toen verstek geven maar de herfstontmoeting was een uitstekende gelegenheid om daarop terug te komen.
In zijn laudatio prees Dirk Aerts mevrouw Madou, die mede-oprichtster was van ons Genootschap én van het Nederlands Genootschap van St.-Jacob, om haar precisie als historica. Meer dan eens heeft ze leugens en halve waarheden over St.-Jacob de kop ingedrukt.
Dirk Aerts eindigde als volgt:
“Daarom moeten wij mensen als Mireille Madou dankbaar zijn omdat zij ons enerzijds inspireert en anderzijds behoedt voor heel wat nonsens. Daarom verdient zij met recht en reden te worden opgenomen als erelid van ons Genootschap”.
Samen met de oorkonde kreeg Mireille Madou een ruiker bloemen aangeboden.
Het middagmaal bood weer eens de kans om herinneringen op te halen of verdere reisplannen te bespreken. Nadien volgde een wandeling onder leiding van onze leden Raymond De Haes en Jan Verhaverbeke, tevens stadsgidsen van Mechelen. Daaruit bleek maar weer eens hoeveel Mechelen aan de aandachtige toerist te bieden heeft.
De afsluiter was de nababbel in het ondertussen symbolische café “De ware Jacob”.
Voorwaar een mooie dag voor ons Genootschap.