TERUGBLIK > 28 nov limburg

Regio Limburg succesvol opgestart.

De Limburgers kwamen voor het eerst samen op 28 november in café Meng te Genk. Het afgehuurde zaaltje bleek al snel te klein voor de 60 pelgrims en daarom werd heel het café in beslag genomen.
Met de camino van Mathieu Notelaers op de achtergrond en een eerste pintje werd aangeschoven en kennisgemaakt. De drie initiatiefnemers (Jos, Mathieu en Egfried) stelden zich voor en gaven een korte inleiding. Daarna was het woord aan Rik Vertongen die het doel van de regionale werking toelichtte.
Na de gebruikelijke Limburgse vlaai en broodjes ging het programma verder met een overzicht van de interesses van de leden, een blik op de toekomst en een mooie diashow van Jos Van Montfort.
Om de toekomstige activiteiten af te stemmen op wat leeft bij de leden werd samen met de uitnodigingen een enquête verstuurd. Hieruit blijkt dat men vooral geïnteresseerd is in de pelgrimspaden (8O %), dan in het historische aspect (74%), het spirituele aspect (70%), het culturele aspect (68%), samenkomsten (64%) en het religieuze (63%). In iets mindere mate volgen dan: wandelingen (61%), het sportieve aspect (55%), Jacobskerken (49%), het recreatieve aspect (39%) en Jacobsliederen (35%).
Heel wat mensen hebben zich aangemeld om te helpen bij activiteiten en ook nieuwe gezichten zijn nog altijd welkom.
Het succes van de eerste samenkomst stimuleert natuurlijk om enkele organisaties op te zetten in 2009. Daarover lees je meer in een volgende Hola. Reacties en suggesties stuur je het best naar: regiolimburg@compostelagenootschap.be
E.G.