WERKGROEPEN > ONDERDAK AANBIEDEN
Werkgroep "Hoe onderdak aanbieden"
Overnachten bij medepelgrims thuis - Hoe aanbieden?
 
redactionele opmerkingen
Overnachtingen in Vlaanderen

Overnachtingen Algemeen
Iets teruggeven van wat je kreeg onderweg?
Hospitalero zijn in je eigen huis!


Overnachten bij medepelgrims
Iedere pelgrim naar Santiago hoopt telkens weer een onderkomen voor de nacht te vinden. Niet altijd gaat dat even vlot. Groot is dan ook de vreugde als een deur wordt geopend. Leden van het Vlaams Genootschap van Compostela en van andere Jakobsgenootschappen, die in het bezit zijn van een geloofsbrief/pelgrimspas, zijn hartelijk welkom bij de deelnemers aan "Onderdak in Vlaanderen".

Eigenlijk is het niet alleen zijn deur maar meer zijn hart dat iemand voor je opent als hij je onderdak geeft. Als pelgrim onderweg kun je dat alleen maar aanvaarden en blij zijn met medemensen die je opvangen, je op weg houden en je helpen. kunnen we, eenmaal thuis, deze ketting van opvang langer maken? Ja, heel zeker.

Hoe zal dit in zijn werk gaan?
De werkgroep "Onderdak in Vlaanderen” van het Vlaams Genootschap verzamelt de adressen van leden die een slaapplaats aanbieden en stelt deze beschikbaar aan de pelgrims (via het web of via een papieren lijst). Wie een slaapplaats zoekt in het Vlaamse land maakt zelf de afspraak met zijn gastheer/gastvrouw liefst 24 uur vooraf.

Met behulp van onderstaande kaart kan een pelgrim grofweg bepalen of er een overnachtingsadres op zijn route ligt. Ieder rondje staat op de plaats waar onderdak wordt aangeboden.

Een gedetailleerde lijst met contactgegevens en adressen hier is vrij te raadplegen.

Zelf onderdak aanbieden
Kunnen we, eenmaal thuis, deze ketting van opvang langer maken? Ja, heel zeker. Wijzelf kunnen medepelgrims onderdak aanbieden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Uiteraard zijn er enkele spelregels waar iedereen zich aan houdt.
De gastvrouw/-heer mag verwachten dat:
 • de pelgrim een geloofsbrief heeft;
 • er ten minste 24 uur vooraf een seintje is gegeven;
 • de gast zich op een aanvaardbaar uur aanmeldt;
 • rugzakken, regenkleding en schoenen absoluut geen schade toebrengen aan de opvangplaats;
 • de gast zich houdt aan de gewoonten en gebruiken van het huis;
 • hij/zij spontaan de afgesproken bijdrage geeft.
Van de gastvrouw/-heer mag de pelgrim dan weer verwachten dat:
 • hij/zij opgevangen wordt met groot enthousiasme en in de geest van het pelgrimeren;
 • hij/zij zijn/haar pelgrimstocht kan doen zonder dat alle redenen hiervoor moeten besproken worden. Ieder zijn weg.
Voorwaarden voor gastheer of gastvrouw.
Wat verwacht het Vlaams Genootschap van de gastvrouw/ - heer ?
Dat zij/hij:
 • lid is van het Vlaams genootschap;
 • zelf de pelgrimstocht naar Compostela heeft gedaan;
 • open genoeg van geest is om ieders overtuiging te respecteren;
 • akkoord gaat met de publicatie van zijn/haar gegevens op de site van het Vlaams genootschap;
 • de slaapplaats/maaltijd aanbiedt in de geest van broederschap
Hoe gastheer of gastvrouw worden?
Leden van het Vlaams genootschap die wensen pelgrims onderdak te verlenen kunnen contact opnemen met het genootschap.
Het is ook mogelijk een e-mail te sturen naar onderdak@compostelagenootschap.be