TERUGBLIK > 20090516 lenteontmoeting

16 Lenteontmoeting in Antwerpen

10 u: voordracht door Koenraad EIst:
De islam en de niet-moslims: van Mekka tot al-Andaloes

In de namiddag mogelijkheid tot bezoeken van:
 1. bezoek aan het Sint-Julianus Gasthuis in Sint-Jansvliet 
 2. beklimmen toren Sint jacobskerk
 3. bezoek poortershuis
De Lenteontmoeting voor de leden van ons Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela mocht rekenen op een zestigtal aanwezigen. Plaats van samenkomst was de zaal naast de St.-Andrieskerk te Antwerpen.
 1. Bij het binnenkomen worden de vrienden-pelgrims verzocht een keuzeformulier in te vullen voor de namiddagactiviteit. Na uitleg over het verloop van de dag leidt voorzitter Hugo Morael de spreker in. Dr. Koenraad Elst zal spreken over de Islam en zijn stichter en de ontwikkeling van zijn godsdienst nauw verbonden met de alleenheerschappij van Allah over de wereld. Een korte inhoud : zie De Pelgrim nr 96, afdeling ¡hola!, pagina 6, artikel "Lente-ontmoeting te Antwerpen”.De voordracht wordt afgesloten met een langdurig en verdiend applaus door alle aanwezigen. In de namiddag wordt nog vaak verwezen naar de zeer heldere uitleg over de islamstaat en -godsdienst, vanuit de teksten en met verwijzingen naar de huidige problematiek in het Westen en het verre Oosten.
 2. s Middags is er tijd in dezelfde zaal met eigen knapzak en de mogelijkheid voor een babbel over tochtervaringen. Anderen verkiezen in de omgeving iets te gaan eten. De vrijwillige bijdrage voor de receptie en de drank wordt gedeponeerd in een mandje, ieder naar vermogen.
 3. Vanaf 14 uur gaat elk naar het bezoek van keuze aan de ingang van het Julianusgasthuis, of bij het poortershuisje, of aan de St.-Jacobskerk . Bij deze drie mogelijkheden is een gids aanwezig. Iedereen kan twee van deze mogelijkheden kiezen, alles was tot in de puntjes voorbereid door Jaak Baret die zelf niet ter plaatse kon genieten van deze  goed georganiseerde namiddag.
  Het Julianusgasthuis is een stichting van begin veertiende eeuw. Daar konden zieke reizigers maar ook pelgrims slapen en verzorging ontvangen.

  * Vanaf de vijftiende eeuw zal die traditie vanuit de 'armenkamer' de kans geven aan armen om een maaltijd te komen halen. Deze traditie wordt door een vereniging nog steeds in ere gehouden door een elk jaar terugkerende pelgrimstafel op Witte Donderdag voor twaalf personen.
  Dit belangrijk stenen getuige is volledig gerestaureerd en is gast voor de galerie "De Zwarte Panter" en voor een zaal voor de 'pelgrimstafel' en haar bestuur en zal vermoedelijk  ook opnieuw dienst doen als 'gasthuis' met vier bedden voor passerende pelgrims. Eigenaar blijft het OCMW van Antwerpen, vroeger COO.

  ** De zolder van de Sint-Jakobskerk en de rondgang buiten is het bezoek overwaard. Toch vooraf vragen of er een eredienst is op de bezoekdag voor bezoek aan glasramen, het orgel, de beeldenrijkdom, het graf van Peter Paul Rubens om de belangrijkste te noemen, een (te betalen) gids is ten zeerste aan te raden voor groepen (zie op internet mkaweb.be/site/160.html) .

  *** Het "Pelgromshuis" was een 15de eeuwse herberg "de pelgrom" uitgebaat door Jan Heyns de schoonvader van Kwinten Metsijs! Op de zolder is een 16de eeuwse woonsituatie ingericht UNIEK als kleinste museum van Antwerpen.
Een schitterende dag loopt ten einde en ieder gaat tevreden huiswaarts.
TDM