TERUGBLIK > 20090404 Startvergadering Gent

Regio Gent

Startvergadering 4 april 2009

In de Muzenzaal van het St.-Barbaracollege te Gent, werd op zaterdag 4 april om 14.30 uur het startschot gegeven van de regionale werking Gent. Alle leden van de regio waren per brief uitgenodigd. Van de ongeveer 240 leden meldden er zich 86 aan, een 15-tal hadden zich verontschuldigd (o.a. tengevolge van de Ronde van Vlaanderen voor amateurs). De hoge opkomst beantwoordde duidelijk aan een reële behoefte. De sfeerscheppende fotomontage gemaakt door de Canadese pelgrim Real Saborain was een goede opwarmer. Regiovoorzitter Johan De Ridder verwelkomde de aanwezigen en stelde de leden van de werkgroep Gent voor.
Rik Vertongen, ondervoorzitter van het Genootschap, schetste het doel van de regionale werking en had aandacht voor het aspect van de zelfbedruipende activiteiten met de “donativo” als mogelijk werkingsmiddel. Rik kondigde ook aan dat 2010 een jubileumjaar zal zijn voor het Genootschap. Eén van de hoogtepunten van de viering van het 25-jarig bestaan wordt de voorstelling van het door de werkgroep uitgewerkte Jacobskerkenpad. Voor dit initiatief wordt de medewerking gevraagd van alle regiowerkgroepen.
Enkele muzikale intermezzo’s van jonge getalenteerde muzikanten (Sarah Vandevoorde dwarsfluit, Julie Janssen cello en Jef Vloemans piano) werden ten zeerste geapprecieerd.
Johan ging in op de regiowerking Gent en kondigde de eerste echte activiteit aan voor het najaar: een Jacobswandeling op zaterdag 3 oktober 2009 met een bezoek aan de St.-Jacobskerk Gent. Daarna volgde het belangrijkste gedeelte van de dag: het ontmoetingsmoment. De aanwezigen groepeerden zich aan tafels van vier, zes of acht personen en wisselden traditionele Compostelaonderwerpen uit: voorbereiding tocht, ervaringen en nuttige tips voor startklare pelgrims, ideeën omtrent samenwerking met de andere werkgroepen, … Iedereen kreeg een enquêteformulier waarop vrijblijvend suggesties en verwachtingen mochten opgetekend worden i.v.m. de werking van de regio. Rond 17.30 uur stak de werkgroep de handen uit de mouwen om de zaal op te ruimen, een karwei dat vlug geklaard was met 14 handen.
Voor meer informatie kun je steeds terecht op regiogent@compostelagenootschap.be of bij Johan De Ridder, Woeringenstraat 71, 9000 Gent, tel 09/ 324 65 49.
Johan De Ridder