ETAPPENOVERZICHT > etappe18
Etappe 18 - van Kapellen [Jacobskerk] naar Antwerpen [Jacobskerk]

Na de groene stapdagen in de Antwerpse Voorkempen en door de residentiële gemeenten leidt deze etappe je door stedelijk gebied naar het centrum van Antwerpen. Kapellen grenst, na de fusie van Ekeren met Antwerpen, meteen aan het Antwerpse stadsgebied. De overgang van het Kempisch landschap naar het stedelijk en vooral het havengebied is zeer abrupt. Een permanent geruis van het geluid van verkeer en haven begeleidt je tot in het centrum. Gelukkig lokken de torens van de kathedraal, het nieuwe MAS (Museum aan de stroom), enz. je naar de stad. Dat doet de toren van de St.-Jakobskerk niet. Die werd nooit voltooid.

De etappefiche en de routekaart van elke etappe kan je afhalen door op afhaalpagina te klikken. Enkel ingelogde leden krijgen hiervoor toegang.

Jacobskerk van Antwerpen

Laatgotische kerk (1506-1656). Uniek barok interieur met indrukwekkende kunstcollectie: Jordaens, Rubens, Van Balen. Grafmonument van Peter Paul Rubens. Opgetrokken op de plaats waar op het einde van de 15de eeuw, toen buiten de stadsmuren, een kapel met gasthuis stond van de Sint-Jacobsgilde. Bij de stadsuitbreiding kwam deze binnen de muren te liggen. Er ontstond hier een nieuwe parochie. De kapel werd vervangen door de huidige monumentale kerk in Brabantse gotische stijl. Gebouwd volgens plannen van het geslacht de Waghemakere en Rombout Keldermans. Rijke burgers die deze parochie bevolkten in de 17de eeuw zorgden voor de barokke pracht en praal in het interieur.

JACOBALIA:
Kapel van Sint-Jan de Doper: triptiek door Marten de Vos “Marteldood van Sint-Jacob” (1594). Sint Jacobskapel: altaarstuk door Marten de Vos (1600).
Hoogaltaar barok: Verheerlijking Sint-Jacob door Artus Quellien de Jongere en G. Kerricx (1685).

Relaas van de etappedag - van Kapellen naar Antwerpen op maandag 5 juli 2010

Zou het regenen vandaag? De regenkledij zit bij iedereen bovenaan en wordt nu en dan even aangetrokken op deze tocht van bijna 18 km. Na enkele kilometers door de bewoonde wereld ontdekken de stappers dat er vlakbij Antwerpen nog onverwachte natuurgebieden zijn. Het Oude-Landen natuurreservaat van Ekeren is een ware verrassing. En de ‘Luchtbal’ leren de pelgrims nu ook als voetganger kennen. De dokken met hun drukte en vele bruggen brengen hen tot bij de picknick op de Scheldedijk aan de Royersluis. Iedereen geniet van het prachtige zicht op Antwerpen. De tocht tot aan de Sint-Jacobskerk brengt ons langs een onbekend stukje Antwerpen, waar de pelgrims elkaar treffen in het pelgrimshuisje bij een glaasje sangria en een koffie.

Pastoor De Jong, 89 (!) jaar, die honderden passerende pelgrims een stempel heeft bezorgd en vertrekkende pelgrims de zegen gegeven, wijdt de schelp in. Daarna onthult Dr. Wyffels in naam van de kerkfabriek de Santiago-wegwijzer. Een genootschapsproject van de regio Antwerpen geleid door Werner Van Uffel wordt vandaag werkelijkheid: de Antwerpse Jacobswandeling wordt ingelopen onder leiding van daarvoor speciaal opgeleide stadsgidsen. De tocht wordt aangenaam onderbroken door een receptie op het ‘Schoon Verdiep’ van het stadhuis op de Grote Markt. Schepen Marc Van Peel verwelkomt ons, waarna burgemeester Patrick Janssens het woord neemt. In zijn dankwoord kan onze voorzitter het niet laten te herinneren aan een tweede Antwerps project nl. het herinrichten voor passerende pelgrims van een refugio in het oude St.-Julianushospitaal, vandaag galerij de Zwarte Panter. Na een bezoek aan de oude kapel van St.-Julianus en aan het gasthuis eindigt de wandeling voor de inkomdeur aan de St.-Jansvliet, hier aangegeven door een bronzen schelp, die wordt onthuld door Monica De Coninck, voorzitter van het OCMW. Na door de voetgangerstunnel onder de Schelde te zijn gestapt, vinden de pelgrims hun slaapplaats – in échte bedjes – in ‘de Spits’, het internaat voor schipperskinderen op de Linkeroever. In een restaurant met zicht op de rede van Antwerpen wordt de grappige controverse die sinds enkele dagen leeft tussen Limburgers en Antwerpenaars nieuw leven ingeblazen met het zingen van ‘Zie ik de lichtjes van de Schelde…’ versus ‘Limburg allein’.

Het is Mia Van Mullem, die de geloofsbrief naar Antwerpen heeft gebracht. Met dank aan Annemie Vanderschoot, Rosine Van Rompaey, Tonny Segers en Hugo Morael voor de laatste drie zeer geslaagde etappedagen.

Etappedag in beeld