TERUGBLIK > 20091121-Terugkomdag

>Terugkomdag op 21 november in Vaalbeek

Verslag na de foto's " De Terugkomdag in een nieuw kleedje"

De Terugkomdag in een nieuw kleedje

Op zaterdag 28 november 2009 had in La Foresta in Vaalbeek de traditionele Terugkomdag van ons genootschap plaats. De organisatie lag in handen van de werkgroep spiritualiteit die gekozen had voor een nieuwe aanpak op een nieuwe locatie.
De pelgrims en hun thuisblijvers van dit jaar hadden immers ter gelegenheid van de Pelgrimszegen een aantal thema's aangereikt gekregen waarmee ze “op weg konden gaan”. Nu wilde de werkgroep hen (en anderen) ontvangen na hun tocht en hen de mogelijkheid bieden om te vertellen over hun ervaringen rond diezelfde thema's, zijnde afscheid nemen en loslaten, vertragen en onthaasten, vereenvoudigen, verstillen en verwondering, ontmoeting en verbondenheid, en tot slot de ontmoeting met Hem.
Na het onthaal met koffie werd in de grote zaal de opzet van de nieuwe terugkomdag uitgelegd. Er zou gewandeld worden in de bosrijke omgeving in kleine groepjes, waarbij elk thema ingeleid zou worden door een begeleider-medepelgrim. Per thema werd gewisseld van wandel- en gesprekspartner. Omwille van het regenachtige herfstweer was voorzien dat de pelgrims die liever binnen bleven, in een apart lokaal deze thema's konden bespreken.
Na het gezamenlijk openingsmoment, ingeleid met muziek van de Pelgrimszegen, vertrokken dan vijf groepen van twaalf pelgrims voor hun buitentocht. Slechts een tiental pelgrims verkozen met een begeleider deze thema's te bespreken in een apart lokaal wegens het regenachtig weer.
Nieuw dit jaar was ook het panelgesprek voor thuisblijvers over hoe zij de pelgrimstocht van hun partner hadden ervaren. Opmerkelijk genoeg waren er, na de grote opkomst van de thuisblijvers bij de Pelgrimszegen, op de Terugkomdag maar drie deelnemende thuisblijvers, waaronder één man.
Na de groepswandelingen kwamen we opnieuw samen bij koffie en thee en werd er gezamenlijk spiritueel afgesloten door de pelgrims en de thuisblijvers. Daarna werden voor de pelgrims kort de ervaringen van de thuisblijvers verwoord.
Omdat overnachten in Vlaanderen voor pelgrims niet altijd eenvoudig is, werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om de werkgroep Onderdak in Vlaanderen nog even in herinnering te brengen.
Na een dankwoord voor de begeleiders van de voormiddag, werden naar goede traditie de hospitaleros van Los Arcos bedankt voor hun inspanningen. Zij hadden ondertussen al voor het elfde jaar op rij in Spanje gezorgd voor een zeer gewaardeerde opvang van pelgrims uit alle windstreken.
Na de gezamenlijke broodmaaltijd met warme soep, opende café De Ware Jacob zijn deuren. Daar konden de deelnemers bijpraten over hun ervaringen, zowel van onderweg als van de voormiddag. Na een uurtje werden de aanwezigen vergast op drie nummers gebracht door een medepelgrim op gitaar, waaronder een lied dat hij zelf geschreven had over zijn camino.
Van de aangekondigde dvd van de Pelgrimszegen was wegens een ongelukkige samenloop van omstandigheden helaas nog geen exemplaar beschikbaar.