TERUGBLIK > 20100227 Pelgrimszegen
Terugblik Pelgrimszegening 2010

Pater Mondelaers o.s.b., één van de voornaamste stichters van ons genootschap, zal zeker bij Jacobus gelobbyd hebben want er viel op 27 februari geen dropje regen in Zevenkerken. De cafetaria van de abdij, waar 25 jaar geleden ons genootschap het daglicht zag, kreeg die dag het bezoek van een blij roezemoezende menigte pelgrims uit heel Vlaanderen. Om en bij de driehonderd waren ze.
Na een stevig potje koffie vulden ze nadien de stemmige abdijkerk, waar de zegening zou plaats grijpen.
Onze werkgroep spiritualiteit creëerde er, aan de hand van zorgvuldig gekozen teksten en beelden, de serene ingetogenheid die zo broodnodig is bij een dergelijke zegening. Dit jaar werden ook de fietsers duidelijk in het daglicht gesteld terwijl ook de thuisblijvers, zoals verleden jaar, met een takkenbosje werden bedacht.
Achteraf bezochten alle pelgrims het graf van Pater Mondelaers waar Etienne Van Wonterghem, namens het Genootschap, symbolisch een takkenbos neerlegde.
Waarop van standplaats werd gewisseld, want het middagmaal werd in het domein Merkemveld opgediend. Honderdtachtig pelgrims zaten aan en regio Brugge had er de handen vol.
Na de middagpauze bracht Jan Verhaverbeke ons nog een fel gesmaakte en historisch onderbouwde uiteenzetting over het fenomeen “begijn” in onze Lage Landen
Waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.

Enkele foto's van de namiddag: voordracht van Jan Verhaverbeke.