JAKOBSKERKENPAD - Alg > VEEL GESTELDE VRAGEN
Veel gestelde vragen


hyperlink Jacobskerkenpad

hyperlink etappenoverzicht

hyperlink afhaalpagina

hyperlink nieuwslijn

hyperlink fietslus

hyperlink folder

Kan je toch nog meestappen op het Jacobskerkenpad, als je niet tijdig hebt kunnen ingeschreven vóór 31 maart 2010?
Ja, dat kan. Als je alleen maar de etappes stapt en geen logies of maaltijden neemt, kan je ook zonder ingeschreven te zijn deelnemen aan het Jacobskerkenpad. Immers, als lid kan je steeds de nodige etappefiches met routebeschrijving en bijhorende routekaarten van de webstek van het genootschap afhalen. Het is aan te raden om dat pas te doen enkele dagen voor je de etappe(s) werkelijk gaat stappen. Zo ben je zeker dat je de laatste versie van die documenten in handen hebt tijdens je tocht.

Hoe weten de etappemedewerkers welke pelgrim voor wat ingeschreven heeft?
Elke etappeverantwoordelijke beschikt over de precieze lijst van alle pelgrims op zijn of haar etappe. Op deze deelnemerslijst staan hun contactgegevens, of ze de etappe stappen, of ze in de etappeplaats blijven logeren, of ze er de avondmaaltijd nemen, of ze meedoen aan de activiteiten en of ze er de volgende morgen een ontbijt wensen. Alles precies zoals ze dat op hun inschrijvingsformulier hebben vermeld en zoals hen dat per email of brief bevestigd is.

Kan je als ingeschreven deelnemer na 31 maart 2010 nog wijzigingen aanbrengen in je etappekeuze, logies, maaltijden, activiteiten en ontbijt?
Ja. Zoals ook op jouw bevestigingsbrief staat, wordt elke pelgrim vriendelijk verzocht eventuele toekomstige wijzigingen (meer of minder etappes, andere wensen per etappe,…) zo snel mogelijk mee te delen per e-mail aan jenny.leyssens@telenet.be. Beschik je niet over e-mail, dan kan dat ook telefonisch op 011 43 20 94. Zo kunnen wij onze etappemedewerkers te allen tijde op de hoogte houden van de staat van de inschrijvingen voor hun etappe.

Wat moet je doen wanneer je tijdens je tocht langs het Jacobskerkenpad, besluit om te stoppen of een aantal volgende etappes niet meer gaat stappen?
In dat geval vragen we je om ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen op het centrale meldingsnummer 0475 25 54 57. Dan zullen wij alle etappeverantwoordelijken van je stopzetting of afzegging verwittigen. Verwittig niet zelf elke etappeverantwoordelijke! Die taak nemen we centraal op ons. Het is zeer belangrijk dat je deze melding van stopzetting of afzegging doet. Dit voorkomt dat de etappemedewerkers onnodig wachten op je aankomst in hun etappeplaats, of een maaltijd bereiden waar niemand komt voor opdagen, enzovoort.

Is er een gedrukte bundel van de etappefiches met routebeschrijving en routekaart?
Neen. Er wordt geen gedrukte bundel van de etappefiches met routebeschrijving en routekaart te koop aangeboden en wel om de volgende redenen:
 • De bundel zou zeker meer dan 200 bladzijden bevatten en dus loodzwaar zijn om mee te dragen. Bovendien zou de aanschafprijs per exemplaar door het lage aantal gedrukte exemplaren erg hoog zijn.
 • Van april tot half mei controleren de etappemedewerkers hun routebeschrijving en routekaart nog eens op hun correctheid (bvb. door wegenwerken kan een route moeten worden aangepast), zodat de informatie in de bundel mogelijks incorrect zou zijn.
 • Er zullen ongetwijfeld nog andere last-minute-aanpassingen gebeuren, waardoor de informatie in de bundel onvolledig of incorrect zou zijn.

Hoe kunnen de pelgrims dan beschikken over de noodzakelijke etappefiches met routebeschrijving en routekaart?
Er zijn enkele mogelijkheden:
 • Op elke vertrekplaats wordt door de etappemedewerkers aan elke ingeschreven deelnemer de etappefiche met routebeschrijving en de routekaart van die dag persoonlijk overhandigd. Deze overhandiging kan gebeuren:
  • tijdens de avondmaaltijd aan de pelgrims, die in de etappeplaats de avondmaaltijd nemen of er blijven logeren;
  • 's morgens tijdens het ontbijt;
  • 's morgens op de vertrekplaats van de etappe en dit tot 10 uur.
 • Tweede mogelijkheid. Je haalt zelf de nodige etappefiches met routebeschrijving en routekaart van de genootschapswebstek af en drukt ze af. Zeker voor de eerste etappe die je loopt is dat handig. Je stelt het finale afdrukken van de etappefiches en routekaarten best uit tot enkele dagen voor je vertrek op je eerste etappe. Dan ben je zeker dat je over de meest recente informatie beschikt.

Zullen er wegwijzers of pijlen op de etapperoute aangebracht zijn?
Neen. Op de etappefiche vind je een duidelijke routebeschrijving en een routekaart.

Krijgen de ingeschreven deelnemers een stempelboekje?
Ja. Elke ingeschreven deelnemer aan het Jacobskerkenpad krijgt in de tweede helft van april een persoonlijk stempelboekje toegestuurd. Uiteraard om de stempels te vergaren die de etappemedewerkers op elke etappe zullen geven, maar in het stempelboekje zullen ook een heleboel tips en aanwijzingen staan over hoe een etappedag verloopt. Samen met het stempelboekje krijg je ook de laatste versie van de bevestiging van je inschrijving toegestuurd. Het is noodzakelijk om deze bevestiging mee te nemen op je tocht langs het Jacobskerkenpad. Zo kan je zelf steeds zien voor welke etappes je hebt ingeschreven en voor welke faciliteiten je hebt ingeschreven op een bepaalde etappe en kan er tussen jou en de etappemedewerkers geen misverstand ontstaan over je keuzes. Verder krijg je met die zending ook nog een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen en het precieze adres van de vertrekplaats van je eerste etappe toegestuurd.

Hoe laat vertrekken de pelgrims ’s morgens?
Er zijn geen vaste uren bepaald waarop pelgrims mogen vertrekken. Zoals op de camino bepalen ze dat zelf. Er wordt enkel gevraagd om elkanders nachtrust te respecteren en ’s morgens niet voor dag en dauw te vertrekken. Als ingeschreven deelnemer is jouw slaapplaats aan het einde van de dagtocht voorbehouden, dus is er echt geen nood aan een snelwandeling naar de volgende etappeplaats.

Wat doet een pelgrim als hij aankomt in de etappeplaats?
Wanneer je als pelgrim gekozen hebt om te overnachten in een etappeplaats, meld je dan bij je aankomst in een etappeplaats onmiddellijk bij een etappemedewerker aan. Die zal je een slaapplaats toewijzen en je eventueel nog bijkomende tips geven, zoals waar de douches zich bevinden, wanneer het avondmaal zal plaatsvinden, de activiteiten, het ontbijt de volgende morgen en dergelijke praktische zaken meer.

Hoe worden logies en maaltijden financieel geregeld?
De kosten voor het gemeenschappelijk logies, de aangeboden avondmaaltijd en het ontbijt rekent de deelnemer rechtstreeks af met de etappemedewerkers. Als jij je ergens aangemeld hebt voor een maaltijd of ontbijt, dan veronderstellen we dat je ook voor die maaltijd opdaagt én betaalt. Klaargemaakte of bestelde maaltijden, die niet gebruikt worden, zijn niet recupereerbare kosten voor de etappemedewerkers en leiden tot financiële verliezen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je een maaltijd hebt aangeduid ‘om zeker te zijn’ en deze dan ter plaatse om een of andere reden niet gebruikt. Dat zou van weinig respect getuigen voor het vele werk dat de etappemedewerkers in de voorbereiding hebben gestoken.

Heb je nog vragen over het Jacobskerkenpad waarop je op deze website geen antwoord vindt, stel ze dan aan Hugo Frederix, Coördinator Jacobskerkenpad, bij voorkeur via e-mail naar hugo.frederix@telenet.be of anders telefonisch op 011 43 20 94.hyperlink Jacobskerkenpad
hyperlink etappenoverzicht
hyperlink afhaalpagina (inloggen nodig)
hyperlink nieuwslijn
hyperlink fietslus