TERUGBLIK > Europse Commissie
Europese Commissie in Brussel - Radio Maria - Fundación Galicia - Intergrupo Caminos de Santiago

Op 8 mei 2010 hield de Europese Commissie in Brussel Opendeur
. In het kader hiervan werden door het Comité der Regio’s verschillende Europese regio’s voorgesteld.
Dit jaar is het Año Santo of Xacobeo in Spanje en de Spaanse deelstaten waardoor de Camino loopt waren aanwezig met een uitgebreide stand. Naast het verspreiden van informatie en het ter beschikking stellen van folders over de pelgrimsweg in hun regio hadden de organisatoren ook aandacht voor de Camino in ons land.
Hiervoor waren het Vlaamse en Waalse Genootschap uitgenodigd door de Fundación Galicia Europa, de permanente vertegenwoordiging van Galicie bij de Europese Commissie.
Het Vlaams Genootschap werd onder de aandacht van een internationaal publiek gebracht met een PowerPoint voorstelling door Freddy Du Seuil, lid van de Raad van Bestuur.  Nadien nam Jacques Degehet, secretaris van het Waals Genootschap het woord.

Op 25 mei 2010 werd door Radio Maria, Nederlandstalige uitzendingen, een interview afgenomen van Freddy Du Seuil Dit naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Vlaams Genootschap. Hierin werd een beeld geschetst van de pelgrimages naar Santiago in het algemeen en van de werking van het Vlaams Genootschap in het bijzonder.

Op 13 juli 2010 waren Hugo Morael en Freddy Du Seuil te gast in de Fundación Galicia Europa, Wetstraat te Brussel.
Voor een vijftigtal toehoorders, leden van de Intergrupo Caminos de Santiago, Internationale Compostelavereniging van Europese ambtenaren en parlementsleden werd het Vlaams Genootschap voorgesteld en volgde nadien een PowerPoint voorstelling over St. Jacob en zijn Pelgrimsweg in Vlaanderen..
Na het welkomstwoord door de voorzitter van de Intergrupo, het Spaanse Europarlementslid D. Francisco Millán Món, gaf Hugo Morael, in het Engels, een kort overzicht van de activiteiten van het Vlaams Genootschap.
Tijdens zijn voordracht, in het Spaans, behandelde Freddy Du Seuil de bedevaart naar Santiago in Vlaanderen. Als inleiding was er een beknopt overzicht van de geschiedenis van de Vlaamse pelgrims en de door hen gevolgde wegen. Nadien werd een virtuele tocht ondernomen doorheen het Vlaamse land waarbij alle Jakobskerken met hun jakobalia werden bezocht. Een aantal van de gebruikte foto’s waren heel recent genomen tijdens het Jakobskerkenpad. Tot slot werden de onlangs gepubliceerde via-boekjes voorgesteld.
 


Op 20 juni 2010 was Freddy Du Seuil opnieuw te horen op Radio Maria. Deze maal in een gesprek over het Jakobskerkenpad.

Op zaterdag 14 augustus 2010 trokken onder leiding van Freddy Du Seuil een aantal leden van de Intergrupo Caminos de Santiago op tocht over een stukje van het Jacobskerkenpad. De voettocht bracht de deelnemers van Hoeke naar Damme.  Sint Jacob was hun welgezind want het kerkje in Hoeke was toevallig open. Na de tocht werd nog een bezoek gebracht aan de tentoonstelling in de Brugse St. Jacokbskerk: Naer het graf van mynen heere Sint Jacop.