PELGRIMSTREFFEN > FOTO'S
Pelgrimstreffen op 30 en 31 oktober

Tekst terugblik onder de presentatie
pelgrimstreffen 2010
Een terugblik

Het was geen gemakkelijke oefening om een gepaste insteek te vinden voor het Pelgrimstreffen waarmee we ons vijfentwintig jarig bestaan zouden afsluiten. Moest het een congres worden of gewoon een feestelijke ontmoeting? Zouden we zoveel mogelijk andere Compostelaverenigingen uitnodigen om met ons mee te vieren of ons beperken tot de eigen leden?

Uiteindelijk is het een beetje van dit alles geworden, met een reeks van presentaties, workshops en praktijksessies waaruit de deelnemers vrij konden kiezen. Daarnaast was er ook gelegenheid om elkaar terug te zien. Zowel voor de Santiagogangers 2010 als voor de deelnemers aan het Jakobskerkenpad van deze zomer was een afzonderlijke sessie voorzien. Wie deelnam ontving een mooi aandenken aan zijn of haar tocht.

In de gangen van het claustrum waren allerlei standjes opgesteld en vooral onder de middagpauze was het er een drukte van jewelste. Er was van alles te beleven: een unieke verzameling schelpen, een compositie bestaande uit tientallen schilderijtjes. ’s Middags zocht iedereen er een plaatsje om de lunch te verorberen en het geheel begon al vlug op een refugio te gelijken. Een ontroerde Mireille Madou presenteerde zaterdagmorgen haar nieuw Santiagoboek, waarvan bijna alle beschikbare exemplaren in een zucht de deur uit waren. Bij de presentaties wekte vooral Martin Kellens veel belangstelling wanneer hij het had over ‘zogenaamde’ vier grote wegen naar Santiago. Meest verrassend waren Raf Smits en Dorien Vanbel. Ze hadden hun pas geboren zoontje meegenomen en vertelden met veel enthousiasme over hun tocht langs de Via Francigena.

Tijdens de receptie in het stadhuis werd Wilfried Wijn gehuldigd als erelid en ontvingen diegenen die vijfentwintig jaar lid zijn van onze vereniging een erepenning. Zaterdagavond werd het gebruikelijke ‘menú del peregrino’ voor de gelegenheid herdoopt tot een ‘menú festivo Jacobeo’.

Ons genootschap heeft dit feestjaar kunnen afsluiten in aanwezigheid van heel wat gasten: er waren vertegenwoordigers van Compostelaverenigingen uit Wallonië, Duitsland, Engeland en Nederland. Het Nederlands Genootschap was aanwezig met een hele delegatie. Hun voorzitter Joost Bol had trouwens ook een fijn geschenk meegebracht: een aquarel van de kerk van Los Arcos. De voorzitter van het genootschap van Zuid-Afrika had een mooie brief gestuurd die tijdens de opening werd voorgelezen. Onze voorzitter had een antwoord voorbereid dat door de aanwezigen mee werd ondertekend. Een ander mooi gebaar was het doorgeven van het pelgrimspalster aan respectievelijk het Waals en het Nederlands Genootschap. Zij vieren namelijk volgend jaar hun zilveren jubileum en het spreekt vanzelf dat ook onze vereniging daar aan hun feestprogramma zal deelnemen.

Onze vereniging is in dit feestjaar bijzonder actief geweest. Het is ook herhaaldelijk in de belangstelling gekomen van het brede publiek. Dit heeft geleid tot een flinke toename van het aantal leden. We hoopten dat we tijdens het Pelgrimstreffen het tweeduizendste lid zouden kunnen verwelkomen. Intussen zijn er echter al meer dan 2300 leden!

Dit Pelgrimstreffen kon alleen maar slagen dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Ze waren goed herkenbaar aan hun gele halsdoek en opereerden zelfs met walkie-talkies! Ze verdienen een oprecht woord van dank.
DA