DIENSTEN > GELOOFSBRIEVEN

Hoe een geloofsbrief en stempelboekje krijgen?

Om een geloofsbrief en een stempelboekje te krijgen, moet je lid zijn van het Vlaams Compostelagenootschap. Lidmaatschap en geloofsbrief kunnen op de daartoe bestemde formulieren en tezelfdertijd worden aangevraagd.
Leden dienen ten minste vier weken vóór hun vertrek een aanvraag in te dienen. Bij de aanvraag de volgende gegevens doorsturen: naam en voornaam, lidnummer, plaats van vertrek, datum van vertrek en de manier waarop de tocht gedaan wordt (te voet, per fiets, te paard). Gebruik bijgaand aanvraagformulier. Stuur deze gegevens door naar:

De geloofsbrief en het stempelboekje worden gratis toegestuurd aan leden.
Compostela
In Santiago ontvangt de pelgrim een "Compostela” (bewijs dat je de laatste 100 km hebt gestapt of de laatste 200 km hebt gefietst). Wij zouden het waarderen een kopie van uw Compostela te kunnen ontvangen voor onze archieven.
Je kan je ingescande compostela opsturen via mail naar luc.holsters@telenet.be
of je kopie per post naar Luc Holsters, Lange Akkerstraat 26 2800 Mechelen.