OVER ONS > GENOOTSCHAP
Wie zijn wij

Het Vlaams Compostelagenootschap is een vzw met eigen statuten, neergelegd op 27 april 2017 bij de Rechtbank van Koophandel te Mechelen onder het ondernemingsnummer 430.947.739. (statuten en huishoudelijk reglement)


Doelstelling

  1. De studie rond de verering van de heilige Jacobus de Meerdere.
  2. Het verstrekken van informatie aan kandidaat pelgrims om hun pelgrimstocht degelijk voor te bereiden.

Het Genootschap heeft een tweeledig doel (volledig):
  1. De studie van de artistieke, letterkundige, historische, godsdienstige en sociale stromingen rond de verering van de heilige Jacobus de Meerdere, zoals die tot uiting komt in de grote pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.
  2. Het voortzetten van de eeuwenoude tradities rond de pelgrimstochten naar Santiago de Compostela. Daartoe verstrekt de vereniging de nodige informatie aan kandidaat pelgrims om hun pelgrimstocht degelijk voor te bereiden.

Het Genootschap staat open voor mensen van alle gezindheden en ondersteunt alle pelgrims, ongeacht de reden waarom zij de pelgrimstocht ondernemen (spiritueel, sportief, religieus, cultuurhistorisch, ...)."

Geschiedenis

In 2010 bestond het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela 25 jaar. Tijd om de geschiedenis van onze bloeiende vereniging in te duiken.

Tijdens zijn pastoraal werk in Frankrijk maakte pater Mondelaers kennis met de Jakobswegen in dat land. Ondertussen was de pater teruggekeerd naar de benedictijnerabdij van Zevenkerken (Brugge). Daar vond hij in 1985 de tijd rijp om ook in Vlaanderen een Compostelagenootschap in het leven te roepen.
In diezelfde tijd trok René Brynaert in Vlaanderen rond met zijn diamontage over Compostela. In 1979 gaf hij een bescheiden reisgids uit voor de weg naar Santiago. Het was de eerste reisgids in het Nederlands. Een derde belangrijke figuur in de ontstaansgeschiedenis van het Vlaams Compostelagenootschap is Wilfried Wijn. Wilfried was in 1980 al met de fiets naar Santiago getrokken en hij droomde ervan om een hedendaagse Jakobsbroederschap op te richten, naar het voorbeeld van de middeleeuwse broederschappen. Deze drie mensen vonden mekaar in 1984.

Vele samenkomsten later beslisten ze de handen ineen te slaan en op 20 april 1985 werd de eerste bijeenkomst gehouden in het Sportacentrum te Tongerlo. Op 4 mei van datzelfde jaar kwamen de eerste enthousiastelingen samen in de Sint-Andriesabdij, waar ons Genootschap officieel werd opgericht. Enkele maanden later waren er al 240 leden. Een jaar later steeg het aantal zelfs tot 441 en nadien breidde het Genootschap alsmaar verder uit.
In de loop van de jaren heeft ons Genootschap geholpen bij het oprichten van het Nederlands Genootschap en onder de enthousiaste leiding van pater Mondelaers hielden wij ook het Waals Genootschap boven de doopvont.
Een uitgebreide geschiedenis kun je nalezen in ‘De Pelgrim’, nr. 80, maart 2005.

Ledenaantal

Sedert het ontstaan van ons Genootschap is het ledenaantal spectaculair gestegen met een hoogtepunt van 2250 leden in 2010.

Vaste activiteiten

Elk jaar wordt een drie vaste activiteiten georganiseerd: de pelgrimszegen (dag van de Pelgrim), de viering van het feest van Sint-Jakob op 25 juli, en de terugkomdag,

Daarnaast zijn er in het Vlaamse land elk jaar ook een aantal infodagen voor vertrekkende pelgrims.

(zie ook activiteitenkalender)