HEILIG-BLOEDPROCESSIE 2014
Heilig-Bloedprocessie
Op donderdag 29 mei trok deze eeuwenoude processie, nu eens niet door regen geplaagd, door de Brugse straten. 35 leden van het Vlaams Compostela Genootschap vergezelden ons eigen Jacobsbeeld, geplaatst op een draagstoel ons bezorgd door de Stad Brugge. Enkelen waren gehuld in een pelgrimsmantel, handgemaakt door ons Brugs medelid Herlinde. De anderen stapten mee op in moderne pelgrimskledij met rugzak en stapschoenen, uiteraard heel wat comfortabeler dan hun middeleeuwse voorgangers. Al onze leden die deelnamen zeggen wij hartelijk dank en we hopen van harte dat ze volgend jaar weer present zijn.

Marc Patrouille

Dankwoordje van Paul
Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor hun enthousiaste deelname aan de Heilig Bloedprocessie te Brugge, en dit voor mijn vertrek op jubileumreis. Ik mocht voor jullie allen de zeer gewaardeerde deelneming in ontvangst nemen en de bevestiging van onze verdere deelname. Jullie optreden getuigde van een perfecte inschatting en perfecte weergave van het processiegebeuren. Mijn aandacht gaat naar ons lid omdat zij met haar schouderbreuk toch deelnam, naar ons lid die er aan hield na zijn Compostelatocht direct deel te nemen en zijn vrouw op de controle te verrassen. Mijn medestapper die ondanks zijn visuele handicap toch wilde meestappen. Wij waren met meer dan aanvankelijk toegestaan maar het geheel vroeg de volledige invulling volgens de regisseur. Ik ben dan ook bijzonder fier op jullie deelname. Een dikke proficiat aan allen. Een apetrotse Paul. Tot volgend jaar.

Paul & Jo DE VLAM

Hieronder 15 foto's van de processie genomen door Roland De Brabander en door Chris Cardinael
Door te klikken op een foto kan je hem vergroten.