Niewe account maken
Stap 1:
Vul onderstaand formulier in.
Geef eventueel het bijkomstig formulier in voor domiciliëring.
Klik op Opslaan.
          Verbeter indien nodig de fouten die worden weergegeven.

Stap 2:
Vul voor alle deelnemende gezinsleden de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen.
          Klik hiervoor op 'toevoegen gezinslid' en vul het formulier aan.
          Herhaal deze stap zoveel als nodig.

Stap 3:
Controleer uw gegevens.
          Via de knop 'Detail' kan u de gegevens per persoon bekijken.

Stap 4:
Verzend de registratie via de knop 'Registratie verzenden'.


Daarna zal u een e-mail ontvangen met meer info omtrent de betaling / domiciliëring en de activering van uw account.
 
 
Adres
Straat & Nr  *
Postcode  *
Gemeente  *
Land  *
Vaste telefoon
Hoofdlid
 
De ledenbijdrage wordt betaald per domiciliëring.Door dit onderstaande formulier in te vullen en te bevestigen met de verificatiecode,
geeft u toestemming (A) aan de vzw VLAAMS GENOOTSCHAP van SANTIAGO de COMPOSTELA een
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren; en (B)
aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de
opdracht van vzw VLAAMS GENOOTSCHAP van SANTIAGO de COMPOSTELA.


Lidgelden
België 30,00  *
Andere landen 40,00  *


Vul hieronder uw IBAN nummer in:

IBAN
Personen
 
Aanspreking  *
Familienaam  *
Voornaam
Geboortedatum  (dd-mm-jjjj; bv: 15-11-2008)
GSM
E-mail  *
Bevestiging E-mail  *
Beroep
 
  Klik eerst op opslaan om uw gegevens te bevestigen en om eventueel extra gezinsleden toe te voegen.
Daarna zal de knop 'Verzend registratie' beschikbaar worden.